C4H10 бутан

Бутан (C4H10) – органічна сполука, вуглеводень класу алканів. У хімії назва використовується в основному для позначення н-бутану. Бутан – безбарвний…