Навігація

Перелік горючих газів та парів, контрольованих сигналізаторами ДОЗОР-С

 • Акрилонітрил, нітрил акрилової кислоти
 • Акролеїн, альдегід акрилової кислоти
 • Алліловий спирт
 • Амілени (суміш)
 • Аміловий спирт,
 • 1-пентанол
 • Ацетон, диметилкетон
 • Ацетальдегід
 • Ацетилен
 • Ацетонітрил
 • Бензин А-72
 • Бензин А-76
 • Бензин А-80
 • Бензин А-92
 • Бензин А-95
 • Бензин А-98
 • Бензин Аі-92
 • Бензин Аі-93
 • Бензин Аі-95
 • Бензин Аі-98
 • Бензин Б-70
 • Бензин “Калоша”
 • Бензол
 • Бензин екстракційний марки А (гексанова фракція)
 • Бутан
 • Бутадієн
 • Бутілен
 • Бутилени (різні ізомери)
 • Бутиловий спирт, бутанол
 • Вінілнорборнен
 • Водень
 • Газ коксових ланцюгів
 • Газ піролізу гасу
 • Газ природний паливний стиснутий ГОСТ 27577-87
 • Газ піролізу етану
 • Газ каталітичного крекінгу
 • Гексан
 • Гептан
 • Діізопропіловий ефір
 • Дівініл, бутадієн-1,3
 • Діоксан, діетілендіоксид
 • Дизельне паливо
 • Диметилдіоксан
 • Діоксанові спирти – 3 ізомери
 • Дихлоретан
 • Діетиламін
 • Діетиловий ефір, етиловий ефір
 • Дициклопентадієн
 • Ізобутан
 • Ізобутиловий спирт, ізобутанол
 • Ізобутилен
 • Ізопропіловий спирт, ізопропанол
 • Ізопентан
 • Ізопрен
 • Ксилол
 • Магнітний лак
 • Метакриловометиловий ефір, метилметакрилат
 • Метил-трет-бутиловий ефір
 • Метиловий ефір акрилової кислоти, метилакрилат
 • Метиловий спирт, метанол, деревний спирт
 • Метан
 • Метанол
 • Метилбутадіол
 • Метилаль
 • Метилетилкетон, етилметилкетон
 • Мурашинапропіловий ефір
 • Гази вуглеводневі зріджені ГОСТ 27578-87
 • Мурашина кислота
 • Метилаллен
 • Метилфігідропіран
 • Ненасичені спирти – 3 ізомери
 • Окис пропілену
 • Окис вуглецю, чадний газ
 • Окис етилену
 • Октан
 • Пентан
 • Петролійний ефір
 • Піперілени (суміш)
 • Пропан
 • Пропілен
 • Пропіловий спирт
 • Попутний нафтовий газ
 • Сільван (метілфуран)
 • Скипідар
 • Сольвент кам’яновугільний
 • Сольвент нафтовий
 • Стирол
 • Тетрагідрофуран, окис діетилену
 • Толуол
 • Паливо РТ
 • Паливо Т-1
 • Паливо Т-1С
 • Паливо Т-2
 • Паливо ТС-1
 • Триметилкарбінол
 • Триетиламін
 • Формальдегід (у вигляді формаліну)
 • Фуран
 • Фурфурол
 • Уайт-спірит
 • Оцтова кислота, етанова кислота
 • Оцтовобутиловий ефір, бутилацетат
 • Оцтововініловий ефір, вінілацетат
 • Оцтовий альдегід, ацетальдегід
 • Оцтовометиловий ефір, метилацетат
 • Оцтовоетиловий ефір, етилацетат
 • Циклогексан
 • Циклогексанон
 • Циклопентадієн
 • Етан
 • Етилбензол
 • Етилен
 • Етиловий спирт, етанол, винний спирт
 • Етилцеллозольв
 • Етиліденнорборнен
 • Ефір
 • Пари нафти (суміш газів та пари бутану, гексану, метану, пропану, етану)
 • Розчинники
  • М
  • П1
  • РМЛ
  • РМЛ-218
  • РМЛ – 315
  • Р-10
  • РС-1
  • РС-2
  • РЕ-1
  • РЕ-1В
  • РЕ-2
  • РЕ-4
  • РЕ-4В
  • Нефрас
  • №649
  • №650
  • №651
  • РЕ-8
  • РЕ-8В
  • РЕ-11
  • РЕ-13
  • РЕ-14
  • РВЛ
  • РВГ
 • РозріджувачіР-5
  • Р-6
  • Р-60
  • ДМЗ-Р
 • Розбавлювачі
  • Р7
  • РДВ

Top
Cart
Your cart is currently empty.