Гази, які визначаються приладами RAE Systems з фотоіонізаційними детекторами | 1

Детектори ФІД виробництва компанії RAE Systems здатні виявляти безліч газів, що демонструють різну реакцію. За допомогою цих детекторів можна вимірювати концентрацію будь-якого з’єднання, енергія іонізації (IE) якого нижче, ніж у фотонів лампи.

Назва сполукиСинонім/абревіатура№ CASФормулаКсенон 9,8 (еВ)Криптон
10,6 (еВ)
Аргон 11,7 (еВ)Енергія іонізації (еВ)
1ацетальдегід75-07-0C2H4O+++10,23
2Оцтова кислотаЕтанова кислота64-19-7C2H4O2+++10,66
3Оцтовий ангідридАнгідрид етанової кислоти108-24-7C4H6O3+++10,14
4Ацетон2-пропанон67-64-1C3H6O+++9,71
5Ацетонціангідрин2-гідроксиізобутіронітрил75-86-5C4H7NO+11,1
6АцетонітрилЦіаністий метил, ціанометан75-05-8C2H212,19
7АцетиленМ’ясо74-86-2C2H2+11,40
8акролеїнПропеналь107-02-8C3H4O+++10,10
9Акрилова кислотаПропінова кислота79-10-7C3H4O2++10,60
10АкрилонітрилПропенітрил107-13-1C3H3N++10,91
11Алліловий спирт107-18-6C3H6O+++9,67
12Алілхлорид3-хлорпропен107-05-1C3H5Cl9,9
13Аміак7664-41-7NH3+++10,16
14АмілацетатСуміш н-пентилацетату та 2-метилбутилацетату.628-63-7C7H14O+++<9,9
15Аміловий спирт1-пентанол75-85-4C5H12O10,00
16АнілінАмінобензол62-53-3C6H7N+++7,72
17АнісольМетоксибензол100-66-3C7H8O+++8,21
18АрсінМиш’яковистий водень7784-42-1AsH3+9,89
19Бензальдегід100-52-7C7H6O9,49
20Бензол71-43-2C6H6+++9,25
21БензонітрилНітрил бензойної кислоти, фенілціанід100-47-0C7H5N9,62
22Бензиловий спиртα-гідрокситолуол, гідроксиметилбензол,
бензолметанол
100-51-6C7H8O+++8,26
23Бензилхлоридα-хлортолуол, хлорметилбензол100-44-7C7H7Cl+++9,14
24БензилформатБензиловий ефір мурашиної кислоти104-57-4C8H8O2+++
25Трифторид бору7637-07-2BF315,5
26Бром7726-95-6br2+++10,51
27бромбензол108-86-1C6H5Br8,98
282-брометилметиловий ефір6482-24-2C3H7OBr+~10
29БромоформТрибромметан75-25-2CHBr3+++10,48
30бромпропан, 1-н-пропілбромід106-94-5C3H7Br+++10,18
31Бутадієн1,3-бутадієн, вінілетилен106-99-0C4H6+9,07
32Бутадієну діепоксид, 1,3-1,2,3,4-діепоксибутан298-18-0C4H6O2++~10
33Бутан106-97-8C4H10+10,53
34Бутанол, 1-Бутиловий спирт, н-бутанол71-36-3C4H10O+++9,99
35Бутанол, т-Трет-бутанол, трет-бутиловий спирт75-65-0C4H10O++9,90
36Бутен, 1-1-бутилен106-98-9C4H89,58
37Бутоксіетанол, 2-Бутилцелозольв, монобутиловий ефір
етиленгліколю .
111-76-2C6H14O2+++< 10
38Бутоксіетилацетат, 2-2-бутоксиетилацетат, 2-бутоксиетанолацетат,
бутилцелюлосольвацетат, бутилгліколевий ацетат, EGBEA, етилбутилацетат Ektasolve
112-07-2C8H16O3+
39Бутилацетат, н-123-86-4C6H12O2+10
40Бутилакрилат, н-Бутил 2-пропеноат, бутиловий ефір акрилової кислоти141-32-2C7H12O2++
41Бутіламін, н-109-73-9C4H11N+++8,71
42Бутилцеллозольв див. 2-бутоксиетанол111-76-2
43Бутилгідропероксид, т-75-91-2C4H10O2++< 10
44Бутилмеркаптан1-бутантіол109-79-5C4H10S++9,14
45БутиральдегідБутанал123-72-8C4H8O+9,82
46Рижищеве паливо HRJ++
47Рижищеве паливо HRJ/JP-8 50/50++
48CamelinalHRJ+
49CamelinalHRJ/JP-8+
50Окис вуглецю75-15-0CS2++10,07
51Чотирьоххлористий вуглецьтетрахлорметан56-23-5CCl4+++11,47
52КарбонілсульфідСіркоокис вуглецю, сульфідоксид вуглецю463-58-1COS11,18
53Хлор7782-50-5Cl2+11,48
54Діоксид хлору10049-04-4ClO2+++10,57
55ХлорбензолМонохлорбензол108-90-7C6H5Cl+++9,06
56Хлорбензотрифторид, 4-PCBTF, OXSOL® 100 п-хлорбензотрифторид98-56-6C7H4ClF3+++<9,6
57Хлор-1,3-бутадієн, 2-Хлоропрен126-99-8C4H5Cl
58Хлор-1,1-дифторетан, 1-HCFC-142B, R-142B75-68-3C2H3ClF212,0
59ХлордифторметанHCFC-22, R-2275-45-6CHClF212,2
60ХлоретанЕтилхлорид75-00-3C2H5Cl+++10,97
61ХлоретанолЕтиленхлоргідрин107-07-3C2H5ClO10,52
62Хлоретанол, 2-2-хлоретанол, 2-хлоретиловий спирт,
етиленхлоргідрин
107-07-3C2H5ClO+10,5
63Хлоретилметиловий ефір, 2-Метил-2-хлоретиловий ефір627-42-9C3H7ClO
64ХлороформТрихлорметан67-66-3CHCl3+++11,37
65Хлор-2-метилпропан, 3-Металілхлорид, ізобутенілхлорид563-47-3C4H7Cl+++9,76
66Хлорпікрин76-06-2CCl3NO2+++
67Хлортолуол, п-п-хлорметилбензол106-43-4C7H7Cl8,69
68ХлортрифторетенCTFE, хлортрифторетилен Genetron 111379-38-9C2ClF3+++9,76
69Хлоротриметилсилан75-77-4C3H9ClSi+10,83
70Крезол, м-м-гідрокситолуол, 3-метилфенол108-39-4C7H8O+++8,29
71Крезол, про-Орто-крезол, 2-крезол, o-крезолова кислота, 1-гідрокси-2-метилбензол,
2-гідрокситолуол, 2-метилфенол
95-48-7C7H8O+8,14
72Крезол, п-Транс-2-бутеналь123-73-9
4170-30-3
C4H6O+8,34
Top
Cart
Your cart is currently empty.