Гази, які визначаються приладами RAE Systems з фотоіонізаційними детекторами | 3


Назва сполуки
Синонім /
абревіатура
№ CASФормулаКсенон 9,8 (еВ)Криптон
10,6 (еВ)
Аргон 11,7 (еВ)Енергія іонізації (еВ)
145ЕтенЕтилен74-85-1C2H4++10,51
146Етоксіетанол, 2-Етилцелозольв, моноетиловий ефір
етиленгліколю
110-80-5C4H10O29,6
146ЕтилацетатЕфір оцтової кислоти, оцтовоетиловий
ефір, етиловий ефір оцтової кислоти,
етилатаноат
141-78-6C4H8O2+10,01
147Етилацетоацетат141-97-9C6H10O3+++< 10
148Етиловий акрилат140-88-5C5H8O2++<10,3
149ЕтілактатЕфір оцтової кислоти, оцтовоетиловий
ефір, етиловий ефір оцтової кислоти,
етилатаноат
141-78-6C4H8O2+10,01
150Етиламін75-04-7C2H7N8,86
151Етилбензол100-41-4C8H10+++8,77
152ЕтилкаприлатКаприловокислий етил106-32-1C10H20O2+++
153Етилендіамін1,2-етандіамін,
1,2-діаміноетан
107-15-3C2H8N2+++8,6
154(Етилендіокси)діетантіол, 2,2′-1,2-біс(2-меркаптоетокси)етан, 3,6-діоксу 1,8-октан-дітіол14970-87-7C6H14O2S2+
155Етиленгліколь**1,2-етандіол107-21-1C2H6O2++10,16
156Етиленгліколь, акрилат**2-гідроксіетил акрилат818-61-1C5H8O3≤ 10,6
157Диметиловий ефір етиленгліколю1,2-диметоксиетан, моноглім110-71-4C4H10O29,2
158Ацетат монобутилового ефіру етиленгліколю1,2-диметоксиетан, моноглім110-71-4C4H10O29,2
159Етиленгліколь, монотіо-60-24-2C2H6OS9,65
160ЕтиленоксидОксиран, епоксиетан75-21-8C2H4O++10,57
161Етиловий ефірДіетиловий ефір60-29-7C4H10O+9,51
162Етил-3-етоксипропіонатEEP763-69-9C7H14O3++
163Етилформіат109-94-4C3H6O210,61
164Етил-1-гексанол, 2-Ізооктиловий спирт104-76-7C8H18O+
165Етилгексилакрилат, 2-2-етилгексиловий ефір акрилової кислоти103-11-7C11H20O2++
166Етиленнорборнен5-етиліден-біцикло(2,2,1)
гепт-2-єн
16219-75-3C9H12+++≤ 8,8
167Етил (S)-(-)-лактат див. також DS-108FЕтилактат, етил (S)-(-)-гідроксипропіонат687-47-8
97-64-3
C5H10O3+++~10
168Від EthylmerkapЕнтіол75-08-1C2H6S++9,29
169ЕтилсульфідДіетилсульфід352-93-2C4H10S+8,43
`170ФормальдегідФормалін50-00-0CH2O+++10,87
171Формамід75-12-7CH3NO+10,16
172Мурашина кислота64-18-6CH2O2+++11,33
173Фурфураль2-фурфурол98-01-1C5H4O2++9,21
174Фурфуріловий спирт98-00-0C5H6O2+<9,5
175Бензин №18006-61-9м. м. 72+
176Бензин № 2, октанове число 928006-61-9м. м. 93+++
177Глутаровий альдегід1,5-пентандіал, глутаровий діальдегід111-30-8C5H8O2+++
178Гліцидилметакрилат2,3-епоксипропіл метакрилат106-91-2C7H10O3+++
179Галотан2-бром-2-хлор-1,1,1-трифторетан151-67-7C2HBrClF311,0
180HCFC-22 см. Хлордифторметан
181HCFC-123 см. 2,2-дихлор-1,1,1-трифторетан
182HCFC-141B див. 1,1-дихлор-1-фторетан
183HCFC-142B див. 1-хлор-1,1-дифторетан
184HCFC-134A див. 1,1,1,2-тетрафторетан
185HCFC-225 см. Дихлорпентафторпропан
186Гептан, н-142-82-5C7H16+++
9,92
187Гептанол, 4-Дипропілкарбінол589-55-9C7H16O+++9,61
188Гексаметилдисилазан, 1,1,1,3,3,3-**HMDS999-97-3C6H19NSi2++~8,6
189ГексаметилдисилоксанHMDSx107-46-0C6H18OSi2+++9,64
190Гексан, н-110-54-3C6H14+++10,13
191Гексанол, 1-Гексиловий спирт111-27-3C6H14O+++9,89
192Гексен, 1-592-41-6C6H129,44
193HFE-7100 см. Метилнонафторбутиловий ефір
194Гістоклір (Histo-Clear)Лимонен/реагент кукурудзяної оліїм. м. ~136+++
195Гідразін**302-01-2H4N2+++8,1
196Азотоводородна кислотаАзид воднюHN310,7
197ВоденьСинтез-газ1333-74-0H2+++15,43
198Ціаністий воденьЦіаністоводнева кислота74-90-8HCN+++13,6
199Йодоводень**Йодистоводнева кислота10034-85-2ПРИВІТ10,39
200Перекис водню7722-84-1H2O2+++10,54
201Сірководень7783-06-4H2S+++10,45
202Гідроксиетилакрилат, 2-Моноакрилат етиленгліколю818-61-1C5H8O3+
203Гідроксипропілметакрилат27813-02-1
923-26-2
C7H12O3+++
204Йод**7553-56-2I2+++9,40
205ЙодметанЙодистий метил74-88-4CH3I+++9,54
206ІзоамілацетатІзопентилацетат123-92-2C7H14O2< 10
207Ізобутан2-метилпропан75-28-5C4H10++10,57
208Ізобутанол2-метил-1-пропанол78-83-1C4H10O++10,02
209ізобутенІзобутилен, метилбутен115-11-7C4H8+++9,24
210Ізобутилацетат2-метилпропілетаноат,
β-метилпропілацетат
110-19-0C6H12O2+9,97
211ІзобутілакрилатІзобуліл 2-пропеноат, ізобутиловий ефір
акрилової кислоти .
106-63-8C7H12O2++
212Ізофлуран1-хлоро-2,2,2-трифторетил дифторметил
ефір, форан
26675-46-7C3H2ClF5O+++~11,7
213Від Ісака2,2,4-триметилпентан540-84-1C8H189,86
214Розчинник Isopar E
(вуглеводневий ізопарафін)
Ізопарафінові вуглеводні64741-66-8м. м. 121++
215Розчинник Isopar GФотокопіювальний розчинник64742-48-9м. м. 148+
216Розчинник IsoparІзопарафінові вуглеводні64742-48-9м. м. 156+++

Top
Cart
Your cart is currently empty.