Навігація

Газодетекторні трубки Kitagawa

Індикаторні трубки Kitagawa використовуються для кількісного експрес-аналізу забрудненості повітря, води, грунту промисловими і технологічними викидами. Вони ефективно використовуються в мобільних лабораторіях службами екологічного і санітарного контролю.

 Спеціально розроблені для технологічного контролю на виробництві та атестації робочих місць, трубки KITAGAWA успішно застосовуються на підприємствах нафтогазової, хімічної, машинобудівної, харчової, металургійної та гірничодобувної галузей промисловості. З їх допомогою можна визначити більш 200 різних компонентів. Для деяких видів газів і парів існує кілька діапазонів концентрацій, що дозволяє вимірювати як низькі, так і високі концентрації без шкоди для точності.

Герметично запаяні трубки KITAGAWA виконані з високоякісного боросилікатного скла. Усередині заповнені дрібнодисперсним силікагелем з реагентом, що дозволяє підвищити чутливість і одночасно зменшити похибка вимірювання, роблячи аналіз більш точним. При прокачуванні через трубку аналізованого повітря індикаторний шар змінює забарвлення. Довжина прореагировавшего індикаторного шару є функцією і заходом масової концентрації що визначається компонента, а також обсягу проби повітря, відібраного на аналіз.

Трубки індикаторні Kitagawa в каталозі товарів

Трубки індикаторні Kitagawa

Визначається речовинаКат. № трубкиДіапазон вимірюванняКількість в упаковці, шт.
Трубка індикаторна для визначення Акрилової кислоти216S1-50 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Акрилонитрилу128B10-500 ppm10
128SA0,1-3,5 об.%10
128SC1-120 ppm5
128SD1-20; 0,5-10; 0,25-0,5 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Акролеїну1360,005-1,8 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Аллілового спирту184S20-500 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Аміаку105SA0,5-10 об.%10
105SB50-900 ppm10
105SC10-260, 5-130 ppm10
105SH0,5-30 об.%10
105SM0,1-1,0 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Аніліну181S2-30; 1-15 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Арсину121U0,1-2,0; 0,05-1,0 ppm10
140SA5-160 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ацетилену101S50-1000 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ацетилен-етилену280SC2H2: 20-300 ppm5
C2H4: 200-2000 ppm
Трубка індикаторна для визначення Ацетону102SA0,1-2,0; 1,0-5,0 об.%10
102SC0,01-4,0 об.%10
102SD250-5000; 100-2000; 40-800 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ацетальдегіду133A0,004-1,0 об.%10
133SB5-140 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Бензолу118SC4-100, 2-50, 1-25 ppm10
118SB5-200 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Бензину110S0,05-0,6 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Брому1141-20 ppm10
Трубка індикаторна для визначення n-Бутану221SA0,05-0,6 об.%10
Трубка індикаторна для визначення 1,3-бутадієну168SA0,03-2,6 об.%10
168SB30-600 ppm10
168SC5-100; 2,5-50 ppm10
Трубка індикаторна для визначення 1-бутанолу190U5-100 ppm10
Трубка індикаторна для визначення 2-бутанолу189U10-300; 4-120 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Бутилакрилатому211U5-60 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Бутилацетату138U0-400 ppm10
139SB0,01-1,0 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Бутілцеллозольву190U10-1000 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Iso-валеріанової кислоти216S3-50 ppm10
Трубка індикаторна для визначення n-валеріанової кислоти216S3-70 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Вінілацетату237S10-12; 5-60 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Вінілхлориду132SA0,05-1,0 об.%10
132SB5-500 ppm5
132SC0,4-12,0; 0,2-6,0; 0,1-3,0 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Водню137U0,05-0,8 об.%5
Трубка індикаторна для визначення Гідразин219S0,2-10; 0,1-5; 0,05-2,5 ppm10
Трубка індикаторна для визначення n-гексану113SA0,05-0,6 об.%10
113SB50-1400 ppm10
113SC20-800; 5-200 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Гептану113SB100-2000 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Діацетілового спирту190U10-250 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Диборану242S0,1-5; 0,05-2,5; 0,02-1,0 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Диметилформаміду196S2-30; 1-5 ppm10
186якісна реакція10
Трубка індикаторна для визначення Діметілацетату229S5-70 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Диметилестеру123S0,01-1,2 об.%10
Трубка індикаторна для визначення 1,4-діоксану139SB0,05- 2,5 об.%10
119U20-500 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Диоксиду азоту117SA20-1000 ppm10
117SB0,5-30 ppm10
117SD0,1-1,0 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Диоксиду сірки103SA0,1-3,0 об.%10
103SB0,02-0,3%10
103SC20-300 ppm10
103SD1-60 ppm10
103SE0,5-10; 0,25-5 ppm10
103SF0,02-0,3 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Диоксиду вуглецю126B300-7000; 100-1500 ppm10
126SA0,1-2,6; 0,2-5,2 об.%10
126SB0,05-1,0 об.%10
126SF100-2000; 200-4000 ppm10
126SG0,02-0,7; 0,04-1,4 об.%10
126SH1-20 об.%10
126UH5-50 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Диоксиду хлору1161-20 ppm10
Трубка індикаторна для визначення о-дихлорбензолу214S5-100 ppm10
Трубка індикаторна для визначення р-дихлорбензолу215S10-150 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Діхлорметану180S30-1000; 10-200 ppm5
Трубка індикаторна для визначення 1,1-дихлоретану235S10-160 ppm5
Трубка індикаторна для визначення 1,2-Дихлоретану230S5-50 ppm5
Трубка індикаторна для визначення 1,2-Діхлоретілену145S5-400 ppm5
Трубка індикаторна для визначення 2,2-Діхлоретілефіру223S2-30 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Діетиламіну222S1-20 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Діетилового ефіру107SA0,04-1,4 об.%10
107U20-400 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ізоамілацетату188U10-400 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ізобутану113SB50-1200 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ізобутанолому208U5-100 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ізобутілакрілату211U5-60 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ізобутілацетату139SB0,01 1,4 об.%10
153U10-400 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ізобутилової кислоти216S3-50 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ізопентанолу209U5-100 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ізопрому190U1-16 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ізопропанолу122SA0,05-2,5 об.%10
150U50-1200; 20-480 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ізопропілацетату111U20-1000 ppm10
139SB0,01-1,2 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Ізопропанолу122SA0,05-2,5 об.%10
150U50-1200; 20-480 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ізопропілмеркаптану130U1-10; 0,5-5 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Кисню159SA2-24%5
Трубка індикаторна для визначення Кисню (без нагрівання)159SC1,5-3; 3-24 об.%5
Трубка індикаторна для визначення Кисню – Диоксиду вуглецю281SO2: 2-10 об.%5
CO2: 1-20 об.%
Трубка індикаторна для визначення Крезолу183U0,5- 25 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Ксиліту143SA5-200; 5-1000 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Малеїнового ангідриду216S0,2-10 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Масляної кислоти216S3-60 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Мезітілоксіду190U5-100 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метакрилової кислоти216S1-50 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метанолу119SA0,05-6,0 об.%10
119U20-1000 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метилацетату111SA0,1-3,0 об.%10
211U5-60 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метиламіну227S1-20 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метилброміду157SA10-500 ppm5
157SB5-80, 0,9-7,3 ppm5
157SC1-10; 0,5-1 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метилізобутилкетоному122SA0,01-0,6 об.%10
155U5-300 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метилйодиду176S5-40 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Метилцеллозольву190U5-500 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метилціклогексану113SB100-1600 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метилціклагексанолу199U5-200 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метилциклогексанону198U2-100 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метилетилкетону122SA0,05-2,2; 1,0-5,0 об.%10
139SB0,01-1,4 об.%10
139U20-1500 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метилмеркаптану130U0,5-5; 1-10 ppm10
164SH50-1000 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метилметакрилатому184S10-160 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Метилстірену193S10-500 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Мурашиної кислоти216S1-50 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Нафталіну153U10-100 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Нікельтетракарбонілу12920-700 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Озону182SA50-500; 100-1000 ppm10
182SB10-100; 5-50; 2,5-25 ppm10
182U0,15-3,0; 0,05-1,0; 0,025-0,5 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Оксиду азоту – Диоксиду азоту 174ANO: 10-300 ppm5
NO2: 1-40 ppm
Трубка індикаторна для визначення Оксиду вуглецю10025-1000, 5-300 ppm10
106S10-250 ppm10
106SA20-1000; 5-50 ppm10
106SC1-50 ppm10
106SH0,1-2,0 об.%10
106SS30-500 ppm10
106C10-1000 ppm10
Вимірювання до 300 ppm-30 сек,10
106B10 -1000 ppm10
Вимірювання до 300 ppm-30 сек,10
106UH0,1-10; 0,2-20 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Оксидів азоту175SA20-250 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Октану187S100-2800 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Парів азотної кислоти233S2-20; 1-10 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Парів води177SA1,7- 33,8 мг / л10
177U0,05-2,0 мг / л10
Трубка індикаторна для визначення Парів ртуті142S0,5-10; 0,1-2,0 мг / л10
Трубка індикаторна для визначення Пенталу113SB50-1000 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Пентілацетату210U10-200 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Перхлоретілену135SA5-150; 10-300 ppm10
135SB1-10; 0,2-2,0 ppm10
135SH0,05-1,0; 0,1-2,0 об.%5
Трубка індикаторна для визначення Пропану125SA0,02-0,5 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Пропілацетату139 SB0,01-1,4 об.%10
151U20-1000 ppm10
Трубка індикаторна для визначення n-Пропілмеркаптану130U0,5-5; 1-10 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Пропілену185S50-1000 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Пропіленоксіду163SA0,05-3,0; 1,0-5,0 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Пропіонової кислоти216S3-50 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Селеноводню167S5-600; 1-100 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Сірководню120SB3-150; 1-50; 0,75-37,5 ppm10
120SC0,005-0,16 об.%10
120SD1-30; 2-60 ppm10
120SE2-40; 1-20; 0,5-10 ppm10
120SF50-1000; 100-2000 ppm10
120SH0,1-4,0 об.%10
120SM0,05-0,6; 0,1-1, об.%10
120U0.2-0.3, 0.4-6.0 ppm10
120UH2-20 об.%10
120UT5-40; 2,5-5 об.%5
Трубка індикаторна для визначення Сірководню – меркаптану282SH2S: 1-30 ppm5
R-SH: 0,5-5 ppm
Трубка індикаторна для визначення Сірковуглецю141SA30-500 ppm10
141SB2-50; 0,8-20 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Силану240S1-50; 0,5-25 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Стиролу158S5-300; 2,5-150 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Суми вуглеводнів187Sякісна реакція10
Трубка індикаторна для визначення Тетрабутілмеркаптану130U0,5-5; 1-10 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Тетрахлорвуглецю147S1-60; 0,5-1,0 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Тетраетоксісилану243U10-200; 5-80 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Тетрагідрофурану102SA0,2-3,0; 2,0-5,0 об.%10
162U20-400 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Толуолу124SB2-100 ppm10
124SA10-500 ppm10
124SH100-3000 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Трихлоретану160S30-400; 15-30 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Трихлоретилену134SA5-150; 10-300 ppm10
134SB1-16; 0,2-3,2 ppm10
134SH0,05-1,0; 0,1-2,0 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Триетиламіному213S1-10; 2-20 ppm10
Трубка індикаторна для визначення 1,2,4 -Тріметілбензолу111U20-250 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Оцтової кислоти216S1-50 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Фенолу183U0,5-25,0 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Формальдегіду171SA20-1500 мг / м35
171SB1-35 ppm5
171SC0,1-4,0; 0,05-2,0 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Фосгену146S0,5-20; 0,1-0,5 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Фосфіну121SC20-700 ppm10
121SD1-20; 0,5-10; 0,25-0,5 ppm10
121U0.1-2.0, 0.05-1.0 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Фосфіну в ацетилені121SA20-800 ppm10
121SB5-90 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Фтороводню156S0,5-30; 0,25-15 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Фурану122SA0,01-1,0; 0,2-2,0 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Фурфуролу190U2-60 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Фурфурилового спирту238S2-25 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Хлору109SA1-40 ppm10
109SB0,5-10; 0,05-2,0; 0,1-0,5 ppm10
109U0,1-2,0; 0,05-1,0 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Хлорбензилу178SB1-140; 1-5 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Хлороводню173SA20-600; 40-1200 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Хлороформу152S70-500, 23-100 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Хлорпікриному172S0,1-16; 0,05-8 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Хлоропрену169S1-32; 0,5-16 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Ціановодню112SA0,01-3,0 об.%10
112SB2-100; 0,5-25 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Циклогексану115S0,01-0,6 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Циклогексанолу206U5-500 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Циклогексанону197U2-100 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Епіхлоргідріну192S5-50 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Етилацетату111SA0,1-5,0 об.%10
111U20-1000 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Етилакрилату211U5-60 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Етанолу104SA0,05-5,0 об.%10
Трубка індикаторна для визначення Етаноламіну224SA1-50; 0,5-25 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Етиламіну227S1-20 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Етилбензолу179S10-500 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Етилену108SA20-1200 ppm10
108B0,5-100; 0,1-20 ppm10
Трубка індикаторна для визначення етилен Диброміду166S1-50 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Етиленгліколю232SA20-250 мг / м35
232SB3-40 мг / м35
Трубка індикаторна для визначення Етилмеркаптану130U0,5-5; 1-10 ppm10
165SA4-160; 2-80; 1-40 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Етиленоксидому122SA0,01-1,8; 1,0-4,0 об.%10
122SB5-100 ppm10
122SC1-15 ppm5
Трубка індикаторна для визначення Етилцелозольву190U5-500 ppm10
Трубка індикаторна для визначення Етилцеллозольвацетату190U5-150 ppm10
Top
Cart
Your cart is currently empty.